Права и положај жена у свету

 

НАСЛОВ: Jean Hémard: LE STATUT DE LA FEMME EN EUROPE OCCIDENTALE
AU XXe SIÈCLE

ОПИС: У овој монографији дат je упоредо правни приказ положаја жене у
земљама Западне Европе у XX веку.
ИЗВОР: Анали правног факултета, 1963, стр. 570-573
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs


НАСЛОВ: Нови феминизам у високо развијеним земљама
ОПИС:Покрет за еманципацију жена у потрошачком друштву
ИЗВОР:Борба, 15.07.1970., стр. 13-16
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs

 

 

 

 

CreativeCommons Ауторство-Делити под истим условима 4.0.