Васпитање и образовање жена код нас

 

НАСЛОВ: Дописи
ОПИС: Разговор о васпитању женскиња у Новом Саду
ИЗВОР: Застава, 12.05.1868., стр. 4
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs


НАСЛОВ: Образованост женскиња у Срба
ОПИС: Образованост женскиња у Срба
ИЗВОР: Застава, 09.07.1880., стр. 2,3
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs


НАСЛОВ: Образованост женскиња у Срба (свршетак)
ОПИС: Образованост женскиња у Срба
ИЗВОР: Застава, 11.07.1880., стр. 2,3
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs


НАСЛОВ: Нешто о Фребеловим баштама
ОПИС: О образовању женскиња
ИЗВОР: Учитељ, 17.02.1882., стр -15
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs

 

НАСЛОВ: Мане женског васпитања у нас
ОПИС: О васпитању жена у свету кроз историју
ИЗВОР: Женски свет, 01.12.1890., стр. 179-184
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs


НАСЛОВ: Женскиње у учитељској служби
ОПИС: Жене као наставнице
ИЗВОР: Учитељ, 01.03.1897., стр. 554-566
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs


НАСЛОВ: Женскиње и просвета
ОПИС: Живот жена некад и сад
ИЗВОР: Женски свет, 01.03.1897., стр. 33-35
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs

 

НАСЛОВ: Школски летопис
ОПИС: Извештај надзорника народних школа
ИЗВОР: Просветни гласник, 01.08.1899., стр. 422,423
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs


НАСЛОВ: Женскиње на вишим школама
ОПИС: Образовање жена
ИЗВОР: Просветни гласник, 01.12.1900., стр. 851, 852
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs


НАСЛОВ: Цељ женског образовања
ОПИС: Циљ женског образовања
ИЗВОР: Женски свет, 01.01.1904., стр. 3-6
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs


НАСЛОВ: О васпитавању женскиња
ОПИС:О васпитавању женскиња
ИЗВОР: Женски свет, 01.01.1905., стр. 3-6
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs


НАСЛОВ: Образовање женскиња
ОПИС: Образовање жена у Србији
ИЗВОР: Дело, 01.07.1906., стр. 262, 263
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs


НАСЛОВ: Образовање женскиња
ОПИС: Женско питање у Србији
ИЗВОР: Просветни гласник, 01.05.1907., стр. 344-356
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs


НАСЛОВ: Образовање женскиња и женско питање у Србији
ОПИС: Образовање, права и положај жена у Србији
ИЗВОР: Учитељ, 01.10.1908., стр. 182-188
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs

 

НАСЛОВ: Школовање женскиња у народним школама
ОПИС: Образовање жена
ИЗВОР: Учитељ, 01.04.1909., стр. 609-615
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs


НАСЛОВ: О васпитању женскиња
ОПИС: О васпитању женскиња
ИЗВОР: Застава, 24.07.1928., стр. 2
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs

 

CreativeCommons Ауторство-Делити под истим условима 4.0.